Halaman perakuan (1)

Laporan ini adalah hasil usaha saya sendiri kecuali pada bahagian-bahagian yang dilampirkan dari sumber-sumber yang dinyatakan


(signature)
Tarikh :
(NORMALMINJA BIN M.NOOR)Disahkan Oleh :


(signature)
Tarikh :

(En. Khairulnizam Bin Khamis)
Jurutera, Jabatan Kejuruteraan, b.p Yang DiPertua Majlis Perbandaran Ampang Jaya Cop Firma

0 comments: